Усі статті номера
8
серпень 2019року
комплектуємо методичний кабінет
засідання педради

Готуємося до установчого засідання педради у формі дебатів

Ганна Скрипка, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Головне в статті
 1. Що таке педагогічні дебати
 2. Якої структури слід дотримуватися
 3. Які правила для учасників і глядачів
 4. Як підбити підсумки голосування

Педагогічна рада в школі не лише керує освітнім процесом, а й формує дружний працездатний педагогічний колектив. Вона організовує роботу так, аби кожен почувався відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність працівників школи, її розвиток і підвищення престижності закладу. Традиційними засіданнями педради складно втримати інтерес та активізувати участь педагогів, тому варто урізноманітнювати їх форми.

Нетрадиційне засідання педради буде ефективним, якщо:

 • тема буде цікавою всім учасникам, інакше час, проведений на педраді, вони сприйматимуть як марно витрачений;
 • учасники працюватимуть у групах і моделюватимуть різні навчальні ситуації та розв’язуватимуть можливі проблеми, конфлікти, прогнозуватимуть майбутні дії тощо;
 • учасники здобудуть знання чи вміння, які потрібні для роботи та ефективні у розв’язанні потенційних проблем;
 • підготовка до його проведення не забирає багато вільного часу учасників.

Я люблю суперечку.
Я люблю дебати.
Я не очікую ні від кого,
що він буде сидіти
і погоджуватися
зі мною. Це не те,
що треба робити.

Маргарет Тетчер,
прем’єрміністр Великої Британії

Пропонуємо провести установче засідання педради у формі дебатів. Дебати — рольова інтелектуальна гра, під час якої одна команда аргументовано доводить тезу, запропоновану до обговорення, а друга — опонує їй. Кожна команда кваліфіковано та в межах певних часових рамок має представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти». Гру оцінює суддя або колегія суддів, які визначають переможців у кожному раунді. Дебати передбачають критичне мислення, чесність, рівність можливостей, повагу й толерантність учасників до опонентів. Участь у них дає змогу педагогам відчути переваги такого способу обговорення дискусійних питань.

Під час засідання педради у формі дебатів вчителі переконаються, що будь-яка тема та судження мають право на існування. Вони матимуть змогу висловлювати свої думки, обговорювати їх з опонентами, визначати сильні та слабкі сторони, викладати думки чітко й переконливо.

Пропонуємо детальніше ознайомитися з правилами проведення засідання педради у формі дебатів. А для вчителів це додаткова можливість потренуватися організовувати подібні дебати для учнів як під час уроку, так і в позакласній діяльності.

Які переваги дебатів

Дебати мають специфічну структуру, правила та певні обмеження. Формулювання теми має бути коротким і містити просте твердження, яке визначить зміст того, що обговорюватимуть обидві сторони.

Кожна команда — ті, хто стверджує, і ті, хто заперечує, — намагатиметься переконати незалежного суддю, що саме їхня позиція є істинною. Команди мають послідовно викладати свої аргументи, переконуючи суддю та глядачів у хибності позиції суперників.

Основна особливість дебатів — чітко окреслені правила, які регулюють процес гри двох сторін. Кожна сторона має критично аналізувати аргументи опонентів, порівнювати свою позицію з їхньою, демонструвати в такий спосіб судді або ведучому, що саме вона має перевагу.

Що треба знати про дебати: основні акценти

Щоб дебати були ефективними, заступнику директора слід чітко продумати їх організацію, детально спланувати відповідно до правил їх проведення та підготувати учасників.

1. Тема

Тему засідання педради у формі дебатів слід сформулювати як запитання чи проблему. Важливо, аби вона була зрозуміла для учасників і суддів. Під час формулювання теми засідання педради враховуйте також інші критерії, зокрема щоб вона була:

 • суперечлива й викликала інтерес;
 • збалансована так, щоб кожна зі сторін мала однакову кількість аргументів;
 • зрозуміла і не містила двозначних термінів;
 • придатна для дослідження та дебатування на різних рівнях.
Орієнтовні теми для педради-дебатів:
• Учнівські гаджети: помічники чи вороги?
• Чи треба дитину приймати такою, яка вона є?
• Які недоліки традиційного уроку?
• Чи потрібна учню медаль?

2. Критерій

Це мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища. Критерій як інструмент доказу слід використовувати у дебатах для побудови суджень команди. У кожній дебатній грі критерій указує на її головні моменти, закріплює мету й показує суддям, що має довести команда, аби виграти гру.

3. Дефініції

Щоб учасники оперували поняттями й термінами та розуміли їх значення в контексті теми засідання педради, слід визначити ключові дефініції. Для цього необхідно скористатися достовірними загальновизнаними джерелами.

Перш ніж приступати до власне дебатів, кожна команда може дібрати визначення термінів теми та спільно узгодити їх значення в контексті дискусії.

Іноді доцільно готувати дефініції до словосполучень, якщо вони мають стійку лінгвістичну форму або тотожні за змістом. Це слід робити напередодні педради-дебатів.

4. Учасники

Будь-які дебати мають відбуватися за певної кількості груп учасників. Це зокрема:

 • стверджувальна сторона;
 • заперечувальна сторона;
 • ведучий (суддя);
 • глядачі.

Представники команди стверджувальної сторони (С-1, С-2, С-3) мають доводити свою позицію, побудовану на аргументах, прикладах і фактах. Вони повинні переконати у своїй правоті команду опонентів і суддів.

Представники заперечувальної сторони (З-1, З-2, З-3) мають спростовувати ідею стверджувальної сторони, доводити хибність аргументації своїх опонентів і схилити суддів на свою сторону.

Суддя або ведучий — учасник, який стежить за тим, аби сторони не порушували правил дебатів. Не обов’язково, аби суддею був представник адміністрації.

Глядачі — решта учасників, які присутні на дебатах і мають право голосу по завершенні виступів та обговорень. Саме вони й обирають переможців.

Групи стверджувальної та заперечувальної сторін можуть бути однорідними, тобто налічувати порівну вчителів з однаковими стажем, категоріями, посадами тощо. Або змішаними, коли одна з команд складається з педагогів, друга — з батьків тощо.

5. Аргументи

Опоненти у своїх виступах мають наводити аргументи — усе, що може переконати ведучого та глядачів в істинності тверджень. Це зокрема результати наукових досліджень, історичні факти, інформаційні довідки, цитати тощо. Аргументи можуть бути вагомими або слабкими. Адже учасники, які критично ставляться до аргументації, намагатимуться пересвідчитися у виваженості доказів, з обох сторін визначеної теми і зрозуміти, наскільки аргументи тієї чи тієї сторони можуть «вистояти» проти атак опонентів.

6. Докази

Разом з аргументами гравці повинні надати суддям докази на їх підтримку. У дебатах учасники мають право посилатися лише на ті докази, які були досліджені під час засідання. Тому вони моделюють докази здебільшого шляхом мозкового штурму.

7. Перехресне опитування

Більшість форматів навчальних дебатів дають право учасникам ставити запитання опонентам і відповідати на їхні запитання. Вони можуть ставити уточнювальні запитання, щоб підтвердити позиції або виявити слабкі місця у ланцюгу аргументації опонентів. Цю інформацію вони потім можуть використати у промовах опонентів.

8. Завершення

Глядачі протягом 15–20 хв обговорюють хід дебатів і роблять аргументований висновок на користь однієї з команд. Вони також можуть визначати рейтинг кожного з учасників та оголошувати кращих.

9. Промови

Моделювати промову слід так, щоб у ній простежувався логічний і психологічний розрахунок. Початок має зачепити слухачів, привернути увагу до оратора й підготувати їх до сприйняття доказів. Бажано уникати фраз-штампів, банальних запитань, загальновідомої інформації, нудних словосполучень. Натомість хорошим початком промов стануть вдалі афоризми, цікаві висловлювання опонентів, парадокси, притчі тощо.

Під час дебатів можна застосувати три типи промов:

 • конструктивна С-1, З-1 — на початку дебатів відведено 6 хв для виступу. Головне завдання — представити команду, тему, критерії, презентувати аргументи та докази, що доводять їх цінність. Обидві команди починають із самопрезентації. Для стверджувальної сторони перша промова — це чіткий виклад лінії аргументації, що визначає напрями та структуру всієї гри. Заперечувальна сторона теж починає промову з представлення команди, але потім вона може або висувати свої аргументи, або спростовувати й заперечувати аргументи опонентів;
 • розвивальна С-2, З-2 — 5 хв для виступу. Головне завдання — спростувати критику опонентів та за потреби перебудувати свої аргументи після атаки протилежної сторони. У цих промовах заборонено висувати нові аргументи, але гравці можуть розвивати та зміцнювати вже існуючі, підкріплювати їх доказами та фактами;
 • підсумкова С-3, З-3 — 5 хв для виступу. У цих промовах слід зробити аналіз гри та підбити підсумки дебатів. Гравцям слід підсумувати свою позицію, виокремити основні пункти дискусії, обґрунтувати їх силу та пояснити, чому вони переконливіші, ніж аргументи опонентів. У цій промові також заборонено висувати нові аргументи та надавати докази.
 1. Тема
 2. Критерій
 3. Дефініції
 4. Учасники
 5. Аргументи
 6. Докази
 7. Перехресне опитування
 8. Завершення
 9. Промови

Як розмістити учасників

Ведучий має сидіти на чільному місці за столом, а представники сторін, що беруть участь у дебатах, — за столами навпроти одне одного. Глядачам рекомендовано сидіти на невеликій відстані від столів, щоб бачити обидві команди учасників. Вони мають бути розташовані в кілька рядів, а не за спинами однієї зі сторін дебатів.

Схема

Натисніть, щоб збільшити

Важливо враховувати всі складові засідання педради у формі дебатів — від визначення теми до розміщення учасників — для результату взаємодії педагогів. Якщо обрати цікаву тему дебатів, дотримуватися чіткої структури та правил проведення, то вони відчують ефективність нетрадиційної форми проведення.

Яких правил мають дотримуватися учасники під час виступів

Стрілки на Схемі розміщення учасників указують на порядок їхніх виступів у першому раунді дебатів. У другому раунді порядок виступів буде зворотним, поки не візьме слово перший спікер сторони, яка розпочала дебати.

Відтак спікер опонентів має висловити заперечення, яке вважатиметься останнім словом. Команда може обрати того, хто буде виступати, але не першого спікера, оскільки він матиме для виступу дві хвилини, що є порушенням регламенту та є несправедливим щодо іншої команди.

Особливість дебатів у тому, що спікери кожної команди мають дотримуватися порядку виступів і встановленого регламенту. Детальніше — у Таблиці.

Послідовність ведення дебатів

Першим починає говорити спікер сторони, що підтримує пропозицію. Він сидить поруч із ведучим. Потім перший спікер від сторони, що виступає проти, відповідає йому. У такий спосіб спікери обох сторін говорять по черзі. Коли своє слово скаже останній спікер сторони, що виступає проти, починається другий раунд дебатів, але у зворотному порядку.

Після того, як своє слово скаже перший спікер сторони, що підтримує пропозицію, спікер, що виступає від команди заперечення, але не перший спікер, має завершальне слово.

Бійся не тих,
хто сперечається,
а тих, хто ухиляється
від суперечки.

Марія фон Ебнер-Ешенбах,
австрійська письменниця


Порядок виступів змінювати не можна за будь-яких обставин.

Під час дебатів ведучий має стежити за часом і сигналізувати спікеру, коли в того лишилося 10 с до завершення виступу. Кожен оратор має виступати за регламентом. Якщо після його виступу лишився вільний час, його не можна передавати іншому оратору.


Коли говорить спікер, заборонено його перебивати в будь-який спосіб.

Глядачі не беруть участі в обговоренні. По завершенні виступів обох команд вони мають п’ять хвилин, щоб обговорити питання дебатів і поділитися своїми враженнями. Відтак глядачі голосують «за» і «проти» підняттям рук за стверджувальну або заперечувальну сторону. Виграє та команда, у якої більше голосів.

Додаток 1
Бланк планування для дискусійних груп дебатів

Натисніть, щоб збільшити

Скачайте

Що треба знати, аби ефективно провести засідання педради-дебатів

Аби засідання педради було продуктивним, заступник директора має заздалегідь готуватися до нього й залучати помічників.

Щоб учасники були активними під час дебатів, їх має зацікавити певна тема. Що більше вона життєва й нагальна, то конструктивнішими будуть їхні аргументи та контраргументи.

Проведіть попереднє опитування серед педагогів закладу, учнів та їхніх батьків. Дізнайтеся, що їх цікавить найбільше.

Ведучий (суддя) має знати правила проведення дебатів і стежити за їх дотриманням. Учасників дебатів слід ознайомити з проблемним питанням обговорення, яке вони мають дослідити. З-поміж них потрібно визначити відповідального за проведення дебатів, який має розробити критерії виступів стверджувальної та заперечувальної сторін.

Додаток 2
Бланк для аудиторії дебатів

Натисніть, щоб збільшити

Скачайте

Залежно від теми учасниками можуть стати батьки, представники громадських організацій, управлінь освіти та охорони здоров’я, практичні психологи.

Важливо, щоб учасники педради були забезпечені необхідним обладнанням і матеріалами. Їм зокрема пригодяться:

 • папір А4, нотатники, ручки чи олівці для всіх учасників і спікерів;
 • бланки для учасників (Додаток 1) і глядачів (Додаток 2);
 • смартфони, планшети чи ноутбуки з інтернетом принаймні для одного з представників команд, якщо в учасників недостатньо знань з питання, яке розглядається;
 • комп’ютер і проектор з виведеною на нього темою дебатів.

Засідання педагогічної ради потребує додаткових допоміжних матеріалів для зворотного зв’язку, підбиття підсумків і подальшого планування. Якщо учасники не мають досвіду проведення засідання в новому форматі, підготуйте для них «заготовки» та проінструктуйте, як ними користуватися під час дебатів. Пропонуємо завчасно роздрукувати бланки для учасників, які вони заповнюватимуть під час дебатів.

Отже, хороший експромт — добре підготовлений експромт. Щоб упроваджувати нові форми проведення засідання педрад, заступник директора має до них завчасно готуватися й готувати учасників, запозичувати досвід колег і бути відкритим до інновацій.

Матеріали для скачування: