Усі статті номера
8
серпень 2019року
допомагаємо завучу-початківцю
календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування в початковій школі: що потрібно знати

На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу педагоги складають календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Дізнайтеся, що вони мають обов’язково врахувати у планах, що вільно можуть обирати, як мають розподілити навчальні та резервні години

Як планувати

Педагог оформлює календарно-тематичне та поурочне планування в довільній формі. Для цього він може використовувати будь-які засоби — друковані, електронні тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів і поурочних планів-конспектів — індивідуальна справа вчителя.

Неприпустимо встановлювати для педагогів універсальні стандарти таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області.

У чому свобода вибору

Педагог має академічну свободу — свободу викладання та свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність. Він вільний у виборі форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. Також вільний розробляти та впроваджувати авторські навчальні програми, проекти, освітні методики і технології, методи і засоби, насамперед методики компетентнісного навчання.

Педагог має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

Як розподіляти години

Під час складання календарно-тематичного, системи поурочного планування педагог самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання та враховує послідовність розгортання змісту в підручниках, які він обрав для роботи з дітьми.

Педагог може самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу педагогу, щоб поліпшити освітній процес, а не контролювати його.

Що таке резервний час

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти у навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу.

Коли педагог складає календарно-тематичне планування, то може розподіляти резервний час на власний розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей.

Пропонуємо наприкінці кожної чверті планувати корекційно-рефлексійний тиждень, щоб подолати розбіжності в навчальних досягненнях учнів. Або виділити цей час для навчально-пізнавальної практики та екскурсій, створити умови для проектної діяльності учнів, щоб вони спостерігали, досліджували та виконували практико орієнтовані завдання протягом навчального року. Заклад освіти самостійно визначає зміст і форму організації такої навчально-пізнавальної практики.

Як фіксувати в журналі

Фактичне виконання навчальної програми слід фіксувати у Класному журналі відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 08.04.2015 № 412, зареєстрованої в Мін’юсті 27.04.2015 за № 472/26917, та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів закладів загальної середньої освіти відповідно до листа МОН від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15.

Відповідно до листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» від 01.07.2019 № 1/11-5966.