Усі статті номера
8
серпень 2019року
працюємо з нормативними актами
освітнє середовище

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27 червня 2019 року                                                                     № 1/9-414

Департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської міської державних адміністрацій
Заклади післядипломної педагогічної освіти

Міністерство надсилає інформаційні матеріали щодо створення в 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, врахування при плануванні роботи з учнівськими колективами, беручи до уваги потенціал закладу і залучаючи до освітнього процесу партнерів.

Перший заступник Міністра                                                                          Павло Хобзей

Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 27.06.2019 № 1/9-414

Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 навчальному році

Завдання освітян — організувати роботу так, аби діти навчалися без страху і насилля, отримували ціннісні життєві навички, які відповідають світу, що змінюється.

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02.07.2018) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26.09.2018), стане в пригоді педагогічним працівникам, класним керівникам, вихователям, адміністрації закладів освіти, щоб усвідомити сучасні виклики виховання та його головні засади, базові моральні цінності сучасного виховання, з обов’язковим урахуванням вікових особливостей учнів.

Конвенція ООН про права дитини вказує на те, що кожна дитина в усьому світі має право жити, рости і бути захищеною від усіх форм насилля.

Насильство над дітьми — це глобальна проблема, яка стала очевидною за 20 років. Насильство над дітьми ставить під загрозу глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками або жертвами емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їхньому здоров’ю, добробуту та майбутньому. Проблема насильства стосується не лише окремих дітей або сімей, а й є загрозою для сталого розвитку суспільства загалом.

Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей має бути ключовим у організації освітнього процесу закладів освіти.

Дані про ситуацію в Україні свідчать, що проблема насилля над дітьми недооцінена. Деякі форми домашнього насильства люди сприймають як соціальну норму. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року 42% батьків вважають, що емоційне насилля є допустимим під час навчання дітей. Тих, хто допускає застосування фізичної сили до дитини як дисциплінарну міру, — 14%. ЮНІСЕФ захищає права та інтереси дітей в 190 країнах світу, щоб перевести ці зобов’язання у практичні дії для їх захисту.

МОН отримало від Представництва Дитячого фонду ООН в Україні в серні 2016 року концептуальну записку «Безпечні школи в Україні», у якій було запропоновано можливі компоненти програмного підходу до створення безпечних шкіл. У результаті цього створили міжсекторальну і регіональну робочі групи з питань адаптації та пілотування концепції «Безпечна школа» у пілотних закладах Донецької та Луганської областей. На прохання МОН ця група розробила концепцію «Безпечної і дружньої до дитини школи». Представництво ЮНІСЕФ в Україні забезпечило ресурси для впровадження відповідного проекту у 10 пілотних навчальних закладах Донецької та Луганської областей. Листом № 1/9-204 від 04.04.2018 МОН затвердило план заходів щодо реалізації спільного проекту «Безпечна і дружня до дитини школа» протягом 2018—2019 рр.

У березні 2018 року МОН залучило Ніка Вуйчича до проведення мотиваційних зустрічей з учителями та учнями. Це стимулювало початок діалогу про булінг. Відеоматеріали про ці зустрічі — на сайті МОН. Їх можна використовувати в освітньому процесі, щоб запобігати булінгу та формувати суспільну свідомість неприйняття булінгу у взаєминах.

На сайті МОН створено банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу» для використання в профілактичній роботі в закладах освіти.

Відповідно до наказу МОН від 09.01.2019 № 17, зареєстрованого в Мін’юсті 12.03.2019 № 250/33221, «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється зокрема за напрямом «Освітнє середовище закладу освіти», а саме:

 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

19.01.2019 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII.

МОН підготувало рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

На виконання цього Закону згідно з наказом МОН від 06.03.2019 № 310 утворено робочу групу для розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ. Робоча група підготувала проект наказу МОН «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти та порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та подала на затвердження в установленому законодавством України порядку. Він згодом буде скерований органам управління освітою та закладам освіти.

Насильство над дітьми можна зупинити. Головна мета закладів освіти — навчання дітей та дорослих безпечної взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників закладів освіти).

Для безпечного освітнього середовища в закладі освіти рекомендовано скористатися методичним посібником «Кодекс безпечного освітнього середовища», який передбачає навчання учнів, батьків, педагогічних працівників закладів освіти правил безпечної поведінки особистості, формування навичок уникнення потенційних ризиків та небезпек, а також навичок подолання труднощів у власному житті.

Одна з поширених форм насильства у дитячому середовищі — булінг. Які причини булінгу в закладах освіти? Як виявити, запобігти та протидіяти цькуванню? Як правильно розв’язувати конфлікти?

Відповіді на ці й інші запитання можна знайти в безплатному онлайн-курсі «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», який був створений за ініціативи МОН.

Конфлікти між учасниками освітнього процесу, проблеми цькування (булінгу) і насильства в шкільному середовищі найчастіше стають перепоною для формування у школярів таких цінностей, як толерантність, повага, підтримка, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві.

Ситуативний аналіз, проведений ГО «Ла Страда-Україна» у 2017—2018 рр., показує, що в закладах освіти переважають міжособистісні конфлікти (прізвиська, нападки, піддражнювання, образи, осмикування тощо), а сторонами конфліктів є 48% дівчат і 52% хлопців.

У процесі реформування системи освіти важливим кроком є побудова безпечного освітнього простору, зменшення рівня конфліктів між учасниками освітнього процесу шляхом впровадження відновних практик.

Як показує досвід, медіація — ефективний інструмент відновного підходу, який поєднує цінності, принципи, практики і методи розв’язання конфліктів. Саме ціннісний підхід став поштовхом до запровадження медіації та служб порозуміння в закладах освіти України за сприяння МОН і ГО «Ла Страда-Україна».

Діяльність служб порозуміння реалізовує суспільно значущі стратегічні завдання закладів освіти:

 • зменшення соціального напруження міжособистісних взаємин у шкільному колективі засобами медіації (посередництва);
 • формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій у всіх учасників освітнього процесу, виховання гідної особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві.

Учасники круглого столу «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти», який відбувся у МОН 19.06.2019, рекомендують:

 • включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти навчальні курси, лекції та практичні заняття з питань медіації та розв’язання конфліктів мирним шляхом, зокрема програму освітньої діяльності та спецкурс курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників з проблеми «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні» з метою підвищення рівня обізнаності керівників та педагогічних працівників закладів освіти щодо впровадження медіації та відновних практик як інструменту профілактики насильства та булінгу в дитячому й молодіжному середовищі, формування безпечного освітнього середовища;
 • впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;
 • використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;
 • розвивати медіацію однолітків, створювати служби порозуміння (Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти»;
 • розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами, застосовувати досвід у впровадженні медіації та відновних практик;
 • проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та розв’язання конфліктів мирним шляхом.

МОН і надалі працюватиме над створенням безпечного освітнього середовища в закладах освіти, вільного від будь-яких проявів насильства, у тому числі булінгу. 23.05.2019 відбулася робоча зустріч «Міжнародні програми з попередження та протидії булінгу в закладах освіти», організована спільно з Уповноваженим Президента України з прав дитини та за підтримки міжнародних партнерів, у якій взяли участь близько 40 експертів, зокрема Марія Херцог, голова та програмний директор Асоціації молоді, сім’ї та дитини в Будапешті (Угорщина), яка понад 30 років досліджує питання добробуту й захисту дітей, прав дитини, сімейних питань, розв’язання конфліктів. У результаті зустрічі визначено ключові завдання щодо вибору та впровадження міжнародних програм із запобігання та протидії булінгу в закладах освіти в Україні.

Звертаємо увагу педагогічних працівників на проблему домашнього насильства.

У 2019 році Національна поліція України зареєструвала 566 385 заяв щодо випадків домашнього насильства. Із них 55 929 заяв подали дорослі, а 709 — діти.

З метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229 МОН надіслало департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти для використання у профілактичній освітній діяльності методичні рекомендації щодо формування в дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до осіб, що постраждали, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480).

Щоб забезпечити комплексний інтегрований підхід до протидії домашньому насильству та реалізувати права осіб, що постраждали від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами.

Пропонуємо педагогічним працівникам скористатися матеріалами з питань запобігання та протидії домашньому насильству, який розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Інтернет важливий у житті дитини, оскільки це необмежений ресурс, який може бути використаний як для навчання, так і для відпочинку й спілкування з друзями. Але інтернет може бути небезпечним для дітей.

Для профілактичної роботи проведіть урок «Інтимне селфі в інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?», у якому акцентовано на випадках підліткового секстингу та онлайн-грумінгу, де діти потрапляють у ситуації, коли їхні фото безконтрольно розповсюджені в інтернеті.

Рекомендуємо скористатися методикою «Самоорганізований освітній простір (СООП)», завдяки якій учнівська молодь організовує роботу в інформаційному потоці так, щоб отримати лише корисну для себе інформацію. Використовуючи СООП в освітньому процесі дає змогу сформувати в учнів навички інформаційної комунікації; вони навчаться працювати в команді, критично мислити, логічно обґрунтовувати свою позицію, розвивати лідерські якості тощо.

Торгівля людьми — найганебніша форма порушення основних прав і свобод людини, що суперечить міжнародним нормам і Конституції України. Проте це досі актуальна проблема для України.

За січень-травень 2019 року поліція зареєструвала 5 кримінальних правопорушень за торгівлю, учинену відносно дітей (ст. 149 КК України), що свідчить про недостатню обізнаність учасників освітнього процесу з ризиками потрапляння у ситуації, пов’язані з цим негативним явищем.

З метою належного виконання статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-I вважаємо за доцільне:

 • продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми, зокрема використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми»;
 • створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих компетентностей шляхом впровадження виховної програми для учнів 7—10‑х класів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у формі проведення тематичних виховних годин (16-19 годин навчального року для кожного класу);
 • впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7—10-х класів закладів загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
 • проводити інформаційні кампанії до 30 липня — Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми; 18 жовтня — Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня — Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня — Міжнародного дня захисту прав людини;
 • розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;
 • налагодити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей щодо профілактики торгівлі людьми;
 • поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність колцентру Мінсоцполітики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами:
 • 1578 з питань протидії торгівлі людьми;
 • 1588 з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
 • Національної безплатної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ) в Україні 0 800 505 501 (безплатно зі стаціонарних) 527 (безплатно з мобільних) www.527.org.ua;
 • Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна».

Постійної уваги потребує питання профілактики наркоманії серед дітей та учнівської молоді. Державна установа «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю» МОЗ оприлюднила Національний звіт щодо наркотичної ситуації в Україні за 2018 рік (за даними 2017 року).

Розпорядженням КМУ від 06.02.2019 № 56 затверджено План заходів на 2019—2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

Просимо в межах компетенції організувати виконання заходів, довести зміст цього Розпорядження до відома керівників органів управління освітою різного рівня та керівників закладів освіти, зокрема:

 • впроваджувати апробовані передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування життєвих навичок, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв’язання наркотичних і алкогольних проблем згідно з вимогами МОН до наукових, науково-методичних та освітніх видань;
 • забезпечувати підтримки розвитку системи позашкільної освіти;
 • формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєвих навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками;
 • здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;
 • впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;
 • створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти з сімей із проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства, безпритульні), сприяння захисту їхніх прав та недопущення соціального відторгнення тощо.

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх потребує особливої уваги. За інформацією Управління ювенальної превенції ДПД Національної поліції України порівняно з аналогічним періодом минулого року упродовж 5 місяців 2019 року діти скоїли на 16,2% менше (з 2451 до 2055) кримінальних правопорушень, у тому числі на 17,4% менше (з 1063 до 878) тяжких та особливо тяжких злочинів.

Негативна динаміка порівняно з минулим роком за видами злочинів: вимагання — у 17 разів (із 1 до 18); зґвалтування — на 166,7% (із 3 до 8); умисне тяжке тілесне ушкодження — на 40,0% (із 13 до 24); злочини у сфері незаконного обігу наркотиків — на 5,3% (із 76 до 80).

Спостерігається позитивна динаміка зменшення на 12,6% (з 1846 до 1613) кількості дітей, які скоїли правопорушення.

Найбільше зросла кількість кримінальних правопорушень, що вчинили діти або за їх участю, на території Чернівецької на 92,0% (із 25 до 48), Львівської на 29,3% (із 75 до 97) та Миколаївської на 23,1% (із 108 до 133) областей. Позитивна динаміка до зменшення кількості злочинів, що вчинили діти у Херсонській на 49,2% (із 65 до 33), Чернігівській — на 47,4% (із 38 до 20) та Київській — на 45,5% (із 101 до 55) областях.

Збільшилася кількість дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, на території Волинської на 75,0% (із 20 до 35), Чернівецької — на 34,4% (із 32 до 43), Кіровоградської — на 15,3% (із 72 до 83) областей. Позитивна динаміка до зменшення кількості дітей, які вчинили злочини у Київській на 48,1% (із 77 до 40), Херсонській — на 41,7% (із 36 до 21) та Полтавській — на 40,7% (із 86 до 51) областях.

Упродовж січня-травня 2019 року відносно дітей учинено на 13,2% менше (із 2336 до 2028) кримінальних правопорушень.

Від кримінальних правопорушень потерпіло 575 дітей від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зареєстровано:

 • 92 кримінальних правопорушення за розбещення неповнолітніх;
 • 23 — за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;
 • 32 — за зґвалтування та 8 — за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Найбільше зросла кількість дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень у Чернівецькій на 50,0% (з 28 до 42), Полтавській — на 28,8% (з 52 до 67) і Тернопільській — на 24,4% (з 45 до 56) областях. Найменше дітей потерпіло від злочинів у Київській на 61,8% (з 178 до 68), Львівській — на 47,5% (200 до 105) та Харківській — на 36,9% (130 до 82) областях.

З початку 2019 року до територіальних підрозділів поліції надійшло 5795 (2018 рік — 4251) заяв та повідомлень щодо безвісного зникнення неповнолітніх.

Збільшилася кількість звернень у Івано-Франківській — на 229,2 (з 24 до 79), Харківській — на 104,5% (з 199 до 407) та Чернігівській — на 91,7% (з 48 до 92) областях. Зменшилася кількість звернень щодо розшуку дітей у Закарпатській на 29,7% (з 111 до 78), Черкаській — на 9,9% (з 151 до 136) та Херсонській — на 7,7% (з 194 до 179) областях.

Упродовж доби по гарячих слідах розшукано 91,8% (5319) дітей, що зменшує ризик учинення відносно них протиправних дій. З метою встановлення місцезнаходження 226 дітей заведено ОРС, тривають заходи зі встановлення місцезнаходження 51 дитини (26 — з минулих років).

За фактами безвісного зникнення дітей відкрито 276 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 КК (Умисне вбивство). До органів державної влади надіслано 921 інформація для вжиття спільних із зацікавленими відомствами профілактично-виховних заходів.

Щоб протидіяти злочинності неповнолітніх, уповноважені особи мають проводити заходи, спрямовані на усунення або нейтралізацію чинників, що провокують неповнолітніх на злочини. Зважаючи на збільшення світлового часу доби та літні канікули, просимо проаналізувати та організувати зайнятість підлітків у літній період, а також у позанавчальний час.

У 2019/2020 навчальному році в планах роботи закладів освіти радимо передбачити заходи щодо відзначення важливих пам’ятних і ювілейних дат.

Стан організації діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України за січень-травень 2019 року