Усі статті номера
8
серпень 2019року
консультуємося у експерта
конкурсне випробування

Конкурсні відбори дев’ятикласників під час переведення до наступного класу

Нещодавно затвердили у новій редакції оновлений Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу. Однак він не тільки і не стільки роз’яснив деякі питання переведення учнів, а й спричинив чимало запитань у педагогів і батьків. Найдискусійнішою стала можливість учнів 9-х класів проходити конкурсні відбори під час переведення до 10-х класів із поглибленим вивченням окремих предметів. До уваги — коментар експерта щодо цього питання

Володимир Божинський, керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Третій рівень повної загальної середньої освіти — профільна середня освіта. Її здобуття передбачає, зокрема, академічне спрямування — профільне навчання, в якому поєднується зміст освіти, визначений стандартом профільної середньої освіти, і поглиблене вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів. Профільне навчання зорієнтоване на тих, хто хоче продовжувати навчання у закладах вищої освіти (ст. 12 Закону України «Про освіту»). Можливість створювати класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти також передбачена у законодавстві (ст. 8 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Оскільки в освітньому процесі необхідно враховувати здібності та потреби кожного учня, передбачили дві моделі організації його індивідуальної освітньої траєкторії після завершення здобуття базової середньої освіти (Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом МОН від 14.07.2015 № 762 у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621).

Перша й найпоширеніша модель передбачає безконкурсне переведення учня з 9-го до 10-го класу без поглибленого вивчення окремих предметів. Учня переводять за його заявою, якщо він повнолітній, чи заявою одного з його батьків, інших законних представників.

Про навчальний план універсального профілю йдеться у загальних положеннях Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 406). Так, якщо в закладі немає відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, аби впровадити певний профіль навчання, використовують варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основні напрями диференціації навчання — розширене вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.

Друга модель допускає переведення учня з 9-го до 10-го класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах. Однак застосовують цю модель, якщо є відповідні умови:

  • у закладі освіти створили один або кілька 10-х класів з поглибленим вивченням окремих предметів певного профілю;
  • кількість охочих взяти участь конкурсі більша, ніж кількість місць у відповідному чи відповідних 10-х класах.

Якщо учню 9-го класу не вдалося пройти конкурс, він може скористатися першою моделлю — перевестися до 10-го класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням. Якщо він не подає відповідну заяву, то випускається із закладу загальної середньої освіти за наказом керівника. Відтак може продовжити навчатися в інших закладах системи загальної середньої освіти.

У школі створили 10-й клас універсального профілю та два 10‑ті класи з поглибленим вивченням окремих предметів — суспільно-гуманітарного та фізико-математичного профілів.
Зі 120 учнів 9-х класів, які завершили здобувати базову середню освіту, до 10-го класу зі суспільно-гуманітарним профілем подали 25 заяв про переведення, з фізико-математичним — 50, а до класу з універсальним профілем — решта 45.
Гранична наповнюваність класу — не більше 30 учнів, тож підстав проводити конкурс до 10-го класу зі суспільно-гуманітарним профілем немає. Усіх 25 учнів слід до нього перевести, а на вільні 5 місць можна оголосити відкритий конкурс серед учнів 9-х класів інших закладів освіти.
До 10-го класу з фізико-математичним профілем учнів переводять одним зі способів:
• на конкурсних засадах;
• без конкурсу; для цього слід відкрити додатковий 10-й клас з фізико-математичним профілем, а на вільні місця оголосити конкурс для учнів класів інших закладів освіти.
Аби перевести до 10-го класу з універсальним профілем учнів, які не пройшли конкурс, і тих, які одразу виявили бажання навчатися у ньому, можна відкрити додатковий 10-й клас з універсальним профілем або зарахувати таких учнів до інших закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в установленому порядку.

Проводити конкурс слід відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367).