ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

в освітній сфері

20 січня

Чи можна працювати вчителем без педагогічної освіти: фахівець дав коментар

Новий закон «Про повну загальну середню освіту» викликав суперечки серед освітян щодо норми, яка дає змогу керівникам закладів освіти брати на вчительські посади людей без педагогічної освіти. На своїй сторінці у фейсбуці освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував цю норму.

Зокрема, фахівець пояснив, чому в новому законі відсутній детальний опис того, як саме можна залучити до викладання людину, яка не має педагогічної освіти. Це зроблено, аби уникати надлишковості нормативно-правових актів — тобто повторів однієї і тої самої норми у нормативно-правових актах різного рівня:

«У законах умовно «нижчого» рівня (спеціальних), як правило, не дублюються норми закону більш «високого» рівня (базових, загальних, рамкових). А Закон «Про повну загальну середню освіту» — це спеціальний закон, на відміну від Закону «Про освіту», який є рамковим (тобто містить в собі опис спеціальних законів, які треба додатково ухвалити на виконання рамкового)».

Чи можна взяти на роботу вчителя без педагогічної освіти

Сергій Горбачов зіставив тексти обох законів (зведемо це зіставлення в таблицю, аби унаочнити):

Закон Норма Коментар омбудсмена
Про повну загальну середню освіту

Стаття 22. Педагогічні працівники

1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки

Умови прийняття на педагогічну посаду працівника без педагогічної освіти детально не прописані
Про освіту

Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

<...>

5. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

Особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності)

Чітко визначено можливість залучати до викладання людину, яка має фахову освіту, але не має педагогічної

Примітка. Текст ст.22 закону «Про повну загальну середню освіту» дано у редакції до ухвалення у другому читанні.

20 січня

Отримайте подарунок від журналу «Практика управління закладом освіти»

Новорічні свята закінчилися, а подарунки — ні! Щоб отримати свій подарунок від професійного помічника, пройдіть квест.

Пройдіть квест — отримайте подарунок

Квест містить 5 запитань. Відповіді на них необхідно надіслати до 31 січня 2020 року на електронну адресу головного редактора журналу «Практика управління закладом освіти». Подарунки отримають троє читачів, які першими надішлють правильні відповіді. Прізвища переможців оприлюднять на сторінках лютневого номера е-журналу.

17 січня

Учителів-початківців підтримають педагоги-наставники

Одне з нововведень закону про повну загальну освіту — педагогічна інтернатура. Її мають пройти протягом першого року роботи вчителі, які не мали досвіду педагогічної діяльності.

Як учителю застосовувати мнемотехніку в роботі з дітьмиСкачати пам’ятку

У день призначення молодого вчителя на посаду керівник школи видає наказ про організацію педагогічної інтернатури. 

Педагогом-наставником стає вчитель із такою самою або спорідненою спеціалізацією. Досвід педагогічної діяльності наставника за цією спеціалізацією має бути не менше 5 років.

Тренінг-гра: заохотьте вчителів-початківців

Молодий вчитель, що проходить інтернатуру, отримає від наставника супровід та підтримку в педагогічній діяльності, відвідуватиме навчальні заняття, опрацьовуватиме необхідну літературу тощо.

Педагог-наставник отримає доплату — щонайбільше 20% його посадового окладу в межах фонду оплати праці ЗЗСО. Розмір доплати визначатиме керівник закладу.

17 січня

Служба якості освіти проведе навчання для експертів

Державна служба якості освіти України й «Університет менеджменту освіти» запрошують на зустрічі:

 • керівників ЗЗСО та ІПО;
 • педагогічних працівників;
 • представників громади та журналістів.

Для заступника директора школи — циклограма діяльності на лютий

Організатори планують розглянути низку питань, зокрема щодо:

 • системи забезпечення якості освіти в Україні;
 • внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
 • інституційного аудиту ЗЗСО;
 • методичного супроводу підготовки експертів з інституційного аудиту.

Джерело: ДСЯОУ

17 січня

29 лютого відбудеться перший етап сертифікації-2020

29 лютого відбудеться незалежне тестування вчителів початкових класів — перший етап сертифікації-2020. Для нього УЦОЯО відповідними наказами затвердив:

 • Програму незалежного тестування, яка визначає зміст тесту;
 • загальну характеристику тесту, що містить орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми.

Програма незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школиСкачати

Загальна характеристика тесту для незалежного тестуванняСкачати

Для кожного зареєстрованого учасника створено «Кабінет учасника сертифікації». Увійти до нього можна за персональним логіном та PIN-кодом — вони зазначені у повідомленні, яке вчителі отримують від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Тест містить 100 завдань, на розв’язання яких відведено 180 хв. Для кожного завдання передбачено лише одну правильну відповідь. Схема нарахування балів за виконання тестових завдань проста:

 • 1 бал за правильну відповідь;
 • 0 балів за неправильну відповідь, відсутність або більше однієї відповіді.

Результати тестування залежатимуть від набраної кількості балів: учасники, які наберуть менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, не пройдуть до наступного етапу сертифікації.

Результати тестування та інформацію про допущення (чи недопущення) до наступного етапу розмістять у кабінеті учасника сертифікації не пізніше ніж 18 днів із дня проведення тестування.

Джерело: УЦОЯО

16 січня

Прийнято новий закон «Про повну загальну середню освіту»

Міністерка освіти Ганна Новосад зауважує, що закон дає реальні інструменти, які допоможуть втілити реформу освіти.

Час до школи! Що свідчить про готовність дитини до навчанняСКАЧАТИ пам’ятку

Закон гарантує освітнім управлінцям:

 • більше можливостей для підсилення шкіл педагогами, а саме прийняття людей з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою;
 • нові підходи до призначення директорів шкіл — зокрема, прозорі та чесні механізми виборів директорів, при цьому директор має право займати посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі;
 • фінансову автономію шкіл.

Як запровадити фінансову автономію закладу: перший крок

Закон гарантує учням:

 • рівний доступ до освіти — вступ до закладу без жодних конкурсів, територіальну доступність, інклюзивність;
 • право здобувати освіту в медзакладах для дітей на тривалому стаціонарному лікуванні;
 • можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію — гнучко, з урахуванням власних потреб і талантів (важливо для дітей з особливими освітніми потребами; для учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатися вдома);
 • додаткові індивідуальні та/або групові консультації на базі школи за рахунок держави;
 • право на справедливе оцінювання та вимоги до доброчесності незалежно від виду та форми здобуття учнями освіти — уперше на законодавчому рівні;
 • вибір навчальних предметів та курсів;
 • більше прав для учнівського самоврядування;
 • три моделі вивчення української мови у школах (для національних меншин) — це дасть змогу оптимально реалізувати право кожної української дитини на оволодіння державною мовою без порушення зв’язку з рідним мовним середовищем;
 • три адаптаційні цикли навчання — 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас, оскільки ці періоди є найвразливішими для дітей упродовж шкільного життя.
Більше про психологічну готовність дитини до навчання

Закон гарантує вчителям:

 • реальну автономію у створенні програм, у розробці власної системи оцінювання та заохочування учнів, у підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави;
 • більші можливості для зростання зарплати;
 • педагогічну інтернатуру для молодих учителів;
 • більші можливості для педагогічного зростання.

Закон гарантує батькам:

 • безпечніше середовище для дітей;
 • право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

Джерело: МОН

16 січня

Освітян запрошують стати експертами з інституційного аудиту

Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освітиСкачати

Продовжено реєстрацію та добір охочих стати освітніми експертами з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. ДСЯОУ пропонує цю можливість освітянам, які мають:

 • бажання сприяти поліпшенню якості освіти;
 • досвід управлінської, методичної та викладацької роботи.
Дізнайтеся більше про інституційний аудит

Потенційні експерти мають насамперед заповнити анкету. Відтак управління ДСЯОУ у відповідній області повідомить претендентів про результати. Тих, хто пройшов відбір, запросять на навчання, що відбудеться орієнтовно у лютому–квітні 2020 року.

Джерело: ДСЯОУ

15 січня

Стартувала реєстрація вчителів для сертифікації

Процедуру реєстрації докладно описано на сайті УЦОЯО. Учасники мають сформувати реєстраційну картку-заяву і надіслати комплект документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше 31 січня. 

Оновлене положення про сертифікаціюСкачати

У 2020 році сертифікацію зможуть пройти до 2000 вчителів початкових класів з усіх регіонів України. Саме таку кількість визначено у додатку до наказу МОН від 26.12.2019 № 1634. Зареєструватися для проходження сертифікації можуть учителі, що мають педагогічний стаж не менше двох років.

Сертифікація проходитиме відповідно до Положення про сертифікацію, затв. постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2018 № 1190 (у редакції постанови КМУ від 24 грудня 2019 р. № 1094).

Як і минулого року, педагогічні працівники братимуть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Усього етапів буде три, а саме:

 • незалежне тестування учасників (проводитимуть Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри);
 • оцінювання учасниками власної педагогічної майстерності;
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників (проводитиме Державна служба якості освіти).

Підготуйтеся до сертифікації

Нововведення цьогорічної сертифікації: відсіювання учасників після кожного з етапів. Тобто до кожного наступного етапа переходитимуть лише учасники, які вдало пройшли попередній.

Нагадаємо, що пілотна сертифікація вчителів початкових класів відбулася у 2019 році. У ній взяли участь 811 (у першому етапі) та 807 (у другому етапі) вчителів. Із них 705 педагогів отримали сертифікат, який буде чинним з 01.01.2020 до 31.12.2022. Зарплата вчителів, які отримали сертифікат, уже з 1 січня 2020 збільшилася на 20%.

Джерела: МОН, УЦОЯО

15 січня

Учителі початкової школи мають можливість поїхати в навчальну подорож до Фінляндії

Учителі початкової школи можуть подати заявку на тижневий навчальний тур до Фінляндії, який організує House of Europe. Провідна тема подорожі — інновації у початковій освіті. Українські педагоги матимуть змогу:

 • обмінятися досвідом навчання у початковій шкільній освіті;
 • вивчити успішні стратегії розв’язання проблемних питань;
 • здобути нові фахові та організаційні навички.

Гра «Що? Де? Коли?» для початкових класів? Легко!

Заявки на навчальну подорож подають онлайн в електронній формі на сайті House of Europe. Аби подати заявку, необхідно мати:

 • щонайменше 5 років професійної діяльності в галузі освіти;
 • резюме;
 • мотиваційний лист;
 • два рекомендаційні листи від роботодавця та/або організації, з якою ви співпрацювали.

Термін подання заявок — 17 січня.

House of Europe («Дім Європи») — нова програма, що фінансується Європейським Союзом. Вона створена для підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Для цього House of Europe фінансує стажування, навчальні подорожі та інші форми професійного обміну Програма фокусується на культурі, освіті, медицині тощо.

14 січня

МОН та INSCIENCE підписали Меморандум про співпрацю

МОН разом із громадською організацією INSCIENCE працюватимуть над популяризацією науки в Україні, зокрема серед школярів.

Сертифікація-2020: новації

«Ми розуміємо, що з боку держави зараз досить мало уваги приділяється популяризації науки, розвитку культури інновацій серед школярів та студентів. При цьому саме їх ми маємо зацікавити вже сьогодні, щоб у майбутньому в Україні з'являлися нові покоління талановитих дослідників, інноваторів, стартаперів. Тому ми вдячні таким громадським організаціям як INSCIENCE за активну роботу в цьому напрямі. Ми обов'язково підтримуватимемо та допомагатимемо розвивати ініціативи, – зазначила під час підписання Ганна Новосад.

13 січня

МОН оприлюднило освітні реєстри

Публічна інформація, що стосується освіти і науки, відтепер доступна всім охочим на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Усі дані є неперсоналізованими та дозволеними для використання і поширення. Портал має зручну навігацію та постійно оновлюється.

Штатний розпис — 2020: як не помилитися

Працівникам ЗЗСО та ЗДО може стати у пригоді, зокрема, така інформація:

Переліки містять основну інформацію щодо кожного закладу, як-от: повна та скорочена назви, код ЄДРПОУ, вид/тип закладу, ступінь закладу освіти, тип місцевості, де розташовано заклад, форма власності, поштовий індекс та адреса, телефон/факс, електронна пошта, вебсайт тощо.

Міністерка освіти Ганна Новосад зауважила, що для МОН важливою є двостороння комунікація з освітянами щодо цього нововведення: «Користувачі порталу не тільки бачать кожен набір даних перед завантаженням, але й можуть дати зворотній зв’язок з побажаннями чи зауваженнями».

11 січня

Усі охочі зможуть взяти участь у пробному ЗНО

Пробне ЗНО є платною послугою — вартість залежить від регіону і варіюється у межах 138—150 грн.

Участь у пробному ЗНО не є обов’язковою, утім дасть учням змогу:

 • відчути атмосферу іспиту, психологічно налаштуватися;
 • ознайомитися із процедурою;
 • спробувати власні сили у проходженні тесту, аби почуватися впевненіше на справжньому ЗНО-2020

Гейміфікована підготовка до ЗНО — варто спробувати!

Зазначимо, що участь у пробному оцінюванні не означає автоматичної реєстрації на основне ЗНО, а результати пробного тесту не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайтах регіональних центрів — перелік подано на сайті УЦОЯО.

10 січня

Експерти роз’яснять, як упровадити НАССР у дошкільному закладі

Регламент семінару-практикумуСкачати

Під час семінару досвідчені лектори всебічно висвітлять питання з теми. Зокрема, ви дізнаєтеся:

 • що таке 7 принципів та 12 кроків упровадження НАССР;
 • хто має увійти до робочої групи НАССР;
 • які знадобляться документи, аби все пройшло в оптимальному режимі.

Забронюйте акційне місце

Лектори семінару:

 • Ніна Омельяненко, шеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта, очільниця ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»;
 • Галина Шиманська, завідувачка дошкільного навчального закладу № 39, м. Житомир;
 • експерт з питань НАССР.

3 січня

План здійснення ДСЯО заходів державного нагляду на 2020 рік

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рікскачати

Наказом Державної служби якості освіти від 19.11.2019 №01-11/61 затверджено План заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Що треба знати про державний нагляд

Відтак, ДСЯО може завітати і перевірити, як заклади освіти виконують вимоги законодавства.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

2 січня

Сертифіковані вчителі обов’язково отримають доплату

Положення про сертифікацію педагогічних працівниківСкачати

Відповідно до Закону України «Про освіту», вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають отримувати доплату в розмірі 20% посадового окладу протягом терміну дії сертифікату, тобто 3-х років. Дане положення Закону є нормою прямої дії та підставою для встановлення даних виплат.

Нові розміри посадових окладів

Відмова органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування встановлювати доплату вчителям, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році, є неправомірною.

«Нам надзвичайно прикро, що виникла така неприпустима ситуація. Всі вчителі, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році, мають отримувати доплату в 20%. Те, що ця доплата не встановлюється і не виплачується, може бути розцінено як порушення Закону «Про освіту» і безпідставна невиплата зарплатні», – зазначила Ганна Новосад.

Для встановлення доплати за успішне проходження сертифікації вчитель має звернутись із відповідною заявою до керівника закладу освіти. До заяви необхідно додати роздрукований сертифікат або вказати його реквізити у Єдиній державній базі з питань освіти.

26 грудня

Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні»

Указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні»Скачати

Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні».

Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.

Першопрохідці про інституційний аудит

Відповідно до Указу, Кабмін має невідкладно забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Крім того, Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей, у тому числі й закладів освіти.

23 грудня

Зарплати зростуть на дві тисячі гривень

Мінекономрозвитку визначило для себе нові завдання на майбутнє. Так, одним з головних завдань постає підвищення заробітної платні щороку в середньому на дві тисячі гривень.

Такими планами поділився міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Новий Держбюджет

«Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5 відсотків», ̶ підкреслив міністр.

Серед запланованих змін також підходи до організації харчування в освітніх закладах.

«30 відсотків води в харчовому блоці шкіл і садочків не відповідають стандартам. Це неприпустимо. Її п’ють і наші діти, тому ми запустили програму, яка підвищить якість води та харчування в закладах для дітей», ̶ зауважив Тимофій Милованов.

21 грудня

Опитування з реформи дошкілля

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» Скачати

Онлайн опитування допоможе МОН врахувати позицію суспільства під час творення освітньої політики в дошкіллі.

«МОН закликає усіх батьків, педагогів, управлінців взяти участь в онлайн опитуванні та особисто стати рушієм масштабної реформи дошкільної освіти», - йдеться у повідомленні.

Атестація педагогів: справи на січень

«Передусім пропозиції стосуються розширення типових штатних нормативів, організації системи забезпечення якості освіти, перегляду підходів до підвищення кваліфікації педагогів, організації харчування та інших нагальних питань», – зазначає Любомира Мандзій.

Пройти опитування можна за посиланням.

Пройти опитування

20 грудня

МОН пропонує провести національний урок «Моє майбутнє в Україні»

Конспект уроку "Моє майбутнє в Україні"Скачати Додаток до конспектуСкачати Презентація "Моє майбутнє в Україні"Скачати

Урок допоможе старшокласникам визначитися із майбутньою професією.

У ході уроку учні дізнаються про сучасні професії, шукатимуть відповіді на питання про свої здібності та чим би вони хотіли займатися у майбутньому.

Переваги роботи учнів у малих групах

Крім того, учнів ознайомлять із проєктом «Моя кар'єра в Україні», що у 2020 пройде у 6 містах.

Захід організовують Центр «Розвиток КСВ» спільно з МОН та Першим Українським Міжнародним Банком в межах проєкту «Моя кар'єра в Україні».

Для участі – зареєструйтеся за посиланням.

19 грудня

Рекомендації щодо комунікації з дошкільниками з родин учасників ООС/АТО

Рекомендації МОН щодо комунікації з дошкільниками з родин учасників ООС/АТОСкачати МОН розробило інструктивно-методичні рекомендації для педагогів закладів дошкільної освіти. Документ розраховано для педагогів, які працюють з дітьми, що є членами родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками. Психолого-педагогічний супровід дітей «Завдання педагогів закладів дошкільної освіти - допомогти дітям подолати негативні наслідки травмівних подій та адаптуватися до нових обставин їхнього життя. Для цього практичні психологи мають вести постійне спостереження за ними, а вихователі ̶ враховувати в освітній роботі дані моніторингу психічного стану дітей, організовувати емоційно підтримувальну мовленнєву комунікацію, використовувати індивідуально дібраний комплекс технологій психологопедагогічного супроводу», ̶ викладено в рекомендаціях. У документі подано як педагогам слід будувати комунікації з дітьми із особливими освітніми потребами , як краще організовувати заняття в групі, як взаємодіяти з їх батьками. Також зазначена певна теоретична інформація, що допоможе вихователю в роботі.

18 грудня

Рекомендації щодо занять з фізкультури у дошкільному закладі

Методичні рекомендації з організації фізкультури в ЗДОСкачати

У Міністерстві освіти і науки розробили інструктивно-методичні рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти. Цей документ спрямований на організацію та проведення занять з фізкультури у дитячому садку.

Відпустки: кому і на скільки

«Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури ̶ це система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку», ̶ зазначено в документі.

У рекомендаціях подано як проводити заняття з фізкультури. А також таблиці з нормативами, які мають бути у дитини дошкільного віку, з оцінкою стану дитини, методикою проведення занять в окремих випадках і протокол для індивідуальних спостережень.

17 грудня

Виплати молодим вчителям

Постанова "Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти"Скачати

Кабмін оприлюднив постанову «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти», яка передбачає грошову допомогу молодим учителям у 2020 році. Постанова набере чинності 1 січня 2020 року.

Вихідні та робочі - 2020

Розмір виплати становитиме десятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2020 року.

Така допомога буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

17 грудня

Вартість пробного ЗНО у 2020 році

Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні для усіх бажаючих, хто хоче скористуватися даною можливістю під час підготовки до державного тесту.

Вартість проходження одного тесту в 2020 році становитиме від 138 грн до 150 грн, в залежності від території України, на якій проживає учасник.

Підготуйтеся до ЗНО з iLearn

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 03 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури у 2020 році відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) ̶ 28 березня. Скласти можна тільки один тест у кожний з тестових днів.

Детальна інформація та порядок реєстрації для участі у тесті розміщено на а сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО буде створено інформаційні сторінки, на яких до 02 березня буде розміщено інформацію про час і місце проведення пробного ЗНО, а згодом ̶ результати тестування.

16 грудня

Видали посібник зі створення профільної школи

Посібник «Старша профільна школа: кроки до становлення»Скачати

Створили посібник «Старша профільна школа: кроки до становлення». Автори посібника окреслили необхідні кроки, щоб сформувати модель успішної старшої профільної школи.

«У більшості випадків ми імітуємо профільне навчання у теперішній старшій школі, ми змішуємо поняття профільної та професійної освіти», - зазначив автор посібника Олег Фасоля.

Вихідні - 2020

Автори розробили 15 індикаторів, що дадуть змогу органам місцевого самоврядування здійснювати аналіз функціонування сьогоднішньої старшої школи для моделювання майбутньої старшої профільної школи.

12 грудня

Коли затвердять новий стандарт базової середньої освіти

МОН має намір доопрацювати та затвердити новий освітній стандарт для 5-9 класів на початку 2020 року.

Шпаргалка для керівника

«Важливо продовжити впровадження НУШ. Насамперед, треба принести ці зміни у базову школу – тобто у 5-9 класи. Тому протягом наступного півріччя 2020 року доопрацюємо, обговоримо з широкою громадськістю і затвердимо державний стандарт базової освіти. Після цього будемо розробляти під нього освітню програму», – зауважила Ганна Новосад.

 

12 грудня

Сертифікацію планують зробити обов’язковою

У наступні п’ять років МОН планує зробити сертифікацію обов’язковою. Крім того, Ганна Новосад вважає, що сертифікація сприятиме професійному розвитку вчителів.

Як не боятися сертифікації

«Нещодавно були оголошені перші результати пілотного проекту. Сертифікацію проходили 862 вчителі. Це добровільний інструмент, який перевіряв професійний рівень вчителів початкової школи. Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою», - зазначила міністерка.

11 грудня

Нова програма ЗНО з математики

Наказ про затвердження програми ЗНО з математики Скачати

Минулого тижня МОН ухвалило нову програму на основі якої будуть розробляти тести зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Затверджений наказ підписала Ганна Новосад.

Які вихідні перенести у 2020 році

У наказі зазначено, що нова програма набуде чинності з 2021 року. Таким чином, Український центр оцінювання якості освіти, під час розроблення і укладення тестів для проведення ЗНО з математики, має забезпечити відповідність тестових завдань змісту нової програми.

Програма складається з декількох розділів алгебри та початків аналізів, а також з геометрії. Саме це є показником компетентності, якою має володіти випускник української школи, щоб успішно скласти тест з математики.

Мета проведення зовнішнього незалежного оцінювання – це оцінка ступеня підготовленості учасників тестування для проведення конкурсного відбору до закладів вищої освіти.

10 грудня

Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо поліпшення здоров'я дітей»

Указ "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей"Скачати

Метою Указу є забезпечення дотримання конституційних гарантій щодо охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров'я середовище, збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління.

Відтак, Кабміну доручено забезпечити розробку проекту національної стратегії розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі.

Чи можна не впустити перевіряльника?

Стратегія має бути спрямована на:

 • удосконалення підходів щодо формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя;
 • формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту;
 • створення в навчальних закладах безпечного середовища, організації здорового, раціонального і безпечного харчування учнів і вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;

Крім того, Президент доручив вжити заходів щодо:

 • посилення контролю за організацією харчування в закладах освіти;
 • недопущення реалізації в приміщеннях і на території навчальних закладів небезпечних харчових продуктів;

9 грудня

Прем’єр-міністр доручив МОН перевірити всі заклади освіти

Під час наради в Одесі прем’єр-міністр доручив провести інвентаризацію всіх навчальних закладів і навести порядок у сфері протипожежної безпеки.

Штраф за порушення пожежної безпеки

Заплановано завершити перевірку стану протипожежної і техногенної безпеки дитсадків, шкіл, закладів вищої освіти, гуртожитків до 10 січня.

"В Україні, на жаль, ми дуже часто задумуємось над безпекою тоді, коли настає горе. Ми вже зробили висновки. І в наступному році планування перевірок подібних закладів і дотримання безпеки на подібних об’єктах буде на принципово іншому рівні", - заявив Гончарук.

6 грудня

Суттєва відмінність знань учнів сільських і міських шкіл

Ганна Новосад виділила, що дебютна участь України у міжнародному дослідженні PISA, метою якого є вивчення рівня оволодіння читацькою, математичною та природничо-науковою компетенціями у 15-річних підлітків, виявила суттєву різницю у досягненнях учнів залежно від типу місцевості. Про це вона повідомила, коментуючи результати дослідження, що були оприлюднені 03 грудня.

Плани МОН на 5 років

«Суттєва різниця в досягненнях залежно від типу місцевості. У великих містах середній бал складає 499,4, що суттєво відрізняється від середнього бала учнів, які проживають у містах – 479,9. Істотно від усіх відрізняються середні бали учнів, які проживають у селах, хуторах й сільській місцевості. Середній бал у таких учнів складає 420,6. Це становить різницю із великими містами більше, ніж у 2,5 роки навчання. 2,5 роки», ̶ прокоментувала міністр.

У результатах дослідження виявлено і те, що хлопці читають значно менше, ніж дівчата.

«В Україні середня успішність читання серед хлопців є нижчою (450,1 бала), ніж серед дівчат (483,6 бала). В Україні розрив (33,5 бала) більший, ніж у середньому по країнах ОЕСР (30,1 бала). Це розрив у більш, як один рік навчання», ̶ повідомила Ганна Новосад.